Tandartsenpraktijk
Middenbeemster

Laatste nieuws

Maatregelen coronavirus

In verband met het coronavirus is de praktijk op dit moment van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar tussen 10:00 uur en 13:00 uur. Buiten deze tijden kunt u contact opnemen met de mondzorgpoli, telefoonnummer 020-7234848. Met ingang van 20 maart 2020 is de praktijk alleen nog geopend voor spoedgevallen. Deze maatregel geldt vooralsnog t/m 6 april 2020. Heeft u in deze periode een afspraak bij ons, dan nemen wij contact met u op.

Wat is spoed?

  • Trauma
  • Zwelling in de mond inclusief koorts
  • Afgebroken tand of kies waar u pijn van heeft
  • Acute heftige tand- of kiespijn
  • Nabloedingen (na het trekken van een tand of kies)

Wij betreuren dat we deze stap hebben moeten zetten. Voor ons is het standpunt van het RIVM leidend geweest. Het RIVM heeft op geen enkele wijze geadviseerd de reguliere tandheelkundige zorg op te schorten.

De druk vanuit de mondzorgkoepels is echter dermate groot dat wij ons op dit moment conformeren aan hun gedragslijn.

Wij blijven alert en zullen ons standpunt aanpassen als de situatie dat toelaat.

Welkom Ruonan, Maral en Hejun!

Vanaf januari 2020 zijn er drie mond-
hygiënisten
werkzaam in onze praktijk.
Zij kunnen u van dienst zijn op de
woensdagavond en op de zaterdag.
U heeft geen verwijzing nodig en
voor een afspraak kunt u ze bellen.
Zij zijn bereikbaar via het telefoon-
nummer 06-22468742.

Wij heten Ruonan, Maral en Hejun
van harte welkom in onze praktijk!

ContactTandartsenpraktijk Middenbeemster
Rijperweg 87
1462 MD MIDDENBEEMSTER

Voor het maken
van een afspraak:

0299-683221
Voor adreswijzigingen:
(niet voor afspraken!)
info@Tandartsenpraktijk
Middenbeemster.nl


Voor spoedeisende mondzorg:

Patiënten met ernstige pijnklachten buiten onze reguliere openingstijden, die niet kunnen wachten tot de volgende dag of na het weekend, kunnen zich wenden tot de Mondzorg Poli in Amsterdam.

Zij zijn dag en nacht
te bereiken op:

020-7234848 of
088-2632727


OpeningstijdenMaandag
van 9:00 uur tot 16:00 uur

Dinsdag
van 9:00 uur tot 16:00 uur

Woensdag
van 9:00 uur tot 20:00 uur

Donderdag
van 9:00 uur tot 16:00 uur

Vrijdag
van 9:00 uur tot 16:00 uur

Telefonisch bereikbaar
Wij zijn telefonisch bereikbaar op
werkdagen van 9:00 uur tot 12:30 uur
en van 13:15 uur tot 16:00 uur
(op woensdag tot 17:30 uur).

Medewerkers

Tandartsen

Patrick SchmidtRobert TambachBerry Bond
Assistentes

Diana ToorenburgIngrid RölingGabriëlle Vlaar


Mondhygiënisten

Ruonan LuMaral MousaviHejun RenTarieven

Hieronder vindt u onze inkoopprijzen voor tandtechniekkosten (Excent/Teamwork Dental) en de door de NZA vastgestelde tandartstarieven. Wij hebben voor de verschillende behandelingen tandtechnici/tandtechnische laboratoria uitgekozen in wie wij vertrouwen hebben en waar we een goede samenwerking mee hebben.


Onze tandartsen hebben diepgaande kennis van de te gebruiken materialen en technieken. U mag dan ook verwachten dat de keuzes van onze tandartsen leiden tot een duurzaam resultaat bij u.

Toch is het vaak nog beter als u dit samen met de tandarts beslist of bespreekt. Hierdoor bent u zich bewust van de mogelijkheden en kunt u deze beter afstemmen op uw situatie. Heeft u na deze voorlichting -samen met de tandarts- een besluit genomen over de behandeling die u wilt ondergaan en de te gebruiken materialen en methodes, dan kunt u altijd vragen om een (individuele begroting) waarop ook de tandtechniekkosten vermeld zullen zijn.

Uw nota wordt verzorgd door Infomedics, kijk op www.infomedics.nl voor meer informatie.

Huisregels

Belangrijke mededeling!

Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, dan kunnen bestaande afspraken tot 24 uur ervoor kosteloos gewijzigd worden.Wij kunnen dan de vrijgekomen tijd weer aan een andere patiënt aanbieden. Wanneer u ons niet tijdig afbelt zijn wij helaas genoodzaakt de gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen voor een bedrag van € 15,00 per 15 minuten.

Alles over het gebit

Door te klikken op de volgende pagina vindt u alles over het gebit.

Privacy- en cookieverklaring

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Tandartsenpraktijk Middenbeemster streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In onderstaande privacy- en cookieverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.